Impregnat do drewna STANDARD 5L

403

Środek do impregnacji drewna, zapobiegający biologicznemu rozkładowi drewna.

Więcej szczegółów

71,03 zł

Środek do impregnacji drewna, zapobiegający biologicznemu rozkładowi drewna.

Preparat jest przeznaczony do ochrony drewna eksponowanego wewnątrz i na zewnątrz obiektów przed korozją biologiczną powodowaną przez grzyby domowe w I, II i III klasie użytkowania. Do zabezpieczania i ochrony surowego drewna budowlanego i konstrukcyjnego (konstrukcje szkieletowe, więźba dachowa, konstrukcje stropów meble ogrodowe, pergole). Produkt występuje w formie cieczy.

Ze względu na tworzenie się osadu na dnie opakowania, przed użyciem należy je dokładnie wymieszać. Wilgotność drewna powinna wynosić max. 28%. Zabezpieczanie drewna powinno odbywać się metodą 1-2 krotnego smarowania pędzlem lub nanoszenia natryskiem, w odstępach nie krótszych niż 4h lub metodą kąpieli całych elementów, w czasie nie krótszym niż 30min. Preparat utrwala się w drewnie 48h od naniesienia ostatniej warstwy. Przy nanoszeniu środka w pomieszczeniach należy podczas pracy i po jej zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu (minimum 48h).

PRZECHOWYWANIE:

Produkt magazynować w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w odpowiednich, właściwie oznakowanych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, światłem i wysoką temperaturą. Zabezpieczyć magazyn przed możliwością wejścia osób nieupoważnionych. Zalecana temperatura magazynowania: 5°C - 25°C.Produkt zdatny do użytku 2 lata od daty produkcji widocznej na opakowaniu.

Podobne produkty