Impregnat do drewna koncentrat 1:9 1L

401

Środek do impregnacji drewna, zapobiegający biologicznemu rozkładowi drewna.

Więcej szczegółów

33,78 zł

Środek do impregnacji drewna, zapobiegający biologicznemu rozkładowi drewna.

Preparat jest przeznaczony do ochrony drewna eksponowanego wewnątrz i na zewnątrz obiektów przed korozją biologiczną powodowaną przez grzyby domowe w I, II i III klasie użytkowania. Do zabezpieczania i ochrony surowego drewna budowlanego i konstrukcyjnego (konstrukcje szkieletowe, więźba dachowa, konstrukcje stropów meble ogrodowe, pergole). Produkt występuje w formie cieczy.

Ze względu na tworzenie się osadu na dnie opakowania, przed użyciem należy je dokładnie wymieszać. Preparat nanosić na drewno suche metodą kąpieli, nasączania (natrysku i malowania), tak aby ilość wchłoniętego preparatu wynosiła 80g/m². Należy przygotować 10% roztwór koncentratu czyli np. przygotować 1kg preparatu i rozpuścić go w 9 litrach wody - wówczas zużycie powinno wynosić 0,81l/m². Preparat utrwala się w drewnie 48h od naniesienia ostatniej warstwy. Przy nanoszeniu środka w pomieszczeniach należy podczas pracy i po jej zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu (minimum 48h).

Pozwolenie MZ na obrót preparatem biobójczym nr 3798/09.

PRZECHOWYWANIE:

Produkt magazynować w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w odpowiednich, właściwie oznakowanych i szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem, światłem i wysoką temperaturą. Zabezpieczyć magazyn przed możliwością wejścia osób nieupoważnionych. Zalecana temperatura magazynowania: 5°C - 25°C. Produkt zdatny do użytku 2 lata od daty produkcji widocznej na opakowaniu.

Podobne produkty