Czyścik 500ml

574

Środek do usuwania świeżych zabrudzeń z pian poliuretanowych, doskonały także do odtłuszczania powierzchni metalowych przed zastosowaniem pian poliuretanowych i silikonów

Więcej szczegółów

25,66 zł

Środek do czyszczenia świeżych zabrudzeń z pian poliuretanowych.

- Szybko i skutecznie rozpuszcza nie zaschniętą pianę,

- gruntownie czyści wnętrze pistoletu nie dopuszczając do jego zablokowania,

- niezbędny do utrzymania pistoletu w należytym stanie technicznym,

- zastosowany w preparacie gaz nośny stanowi mieszaninę nieszkodliwą dla warstwy ozonowej.

- Usuwa nieutwardzone piany i kleje poliuretanowe,

- niezbędny do czyszczenia zaworów w pojemnikach i pistoletów dozujących jednokomponentową pianę montażowo-uszczelniającą,

- doskonały do odtłuszczania powierzchni stalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów,

- usuwa smary, oleje, tłuszcze itp., materiały i substancje.

Czyszczenie powierzchni: na zawór preparatu Czyścik Qmar nałożyć dołączoną czerwoną główkę rozpyłową.  Spryskać świeże zabrudzenia z pian lub klejów poliuretanowych. W przypadku czyszczenia zabrudzonego ujścia pojemnika piany poliuretanowej dokładnie rozpylić czyścik na zawór i adapter pistoletowy. Zabrudzenia usunąć suchą szmatką.

Czyszczenie pistoletu: należy odłączyć pistolet od pojemnika z pianą poliuretanową i pozostałą w pistolecie resztę piany poliuretanowej usunąć poprzez naciśnięcie dźwigni pistoletu. Nałożyć czerwoną główkę rozpyłową na zawór czyścika i spryskać łącznik – gniazdo pistoletu. Zdjąć czerwoną główkę rozpyłową i umieścić czyścik w gnieździe pistoletu. Ponownie nacisnąć dźwignię pistoletu. Czynność powtarzać do chwili całkowitego oczyszczenia z piany poliuretanowej wewnętrznych części pistoletu. Dokładnie osuszyć wszystkie czyszczone powierzchnie.

PRZECHOWYWANIE:

Przechowywać pojemnik w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w pozycji pionowej
w temperaturze 5°C do 30°C (zalecana pokojowa).

Okres trwałości: 36 miesięcy od daty produkcji.

UWAGA:

P102- Chronić przed dziećmi.