Aktualności.

Projekt UE

Kubasiewicz Marek QMAR realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Tytuł projektu: Wejście na nowe rynki zagraniczne przedsiębiorstwa Kubasiewicz Marek QMAR poprzez udział w targach.

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa i zaistnienie na rynku niemieckim, ukraińskim, rosyjskim i brytyjskim. Projekt umożliwi wypromowanie nowego produktu eksportowego przedsiębiorstwa oraz polskich, doświadczonych specjalistów na arenie międzynarodowej. Głównym celem jest wyszukanie partnerów na rynkach docelowych.

Dofinansowanie projektu z UE: 676 003,20 zł.

Film promujący kleje montażowe SBS, wodne oraz polimerowe w marce QMAR w ramach realizacji projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałania 1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

Tytuł projektu: Wejście na nowe rynki zagraniczne przedsiębiorstwa Kubasiewicz Marek QMAR poprzez udział w targach.

KATALOGI PRODUKTÓW

• QMAR - Katalog Produktów (PDF) ▼
• QMAR - Product Catalogue (PDF) ▼