Aktualności.

Projekt UE

                             

Nasza firma realizuje projekt pn. „Promocja firmy Qmar Marek Kubasiewicz poprzez udział w branżowym programie promocji”.

Projekt dotyczy uczestnictwa w zagranicznych imprezach targowych, szkoleń, usług doradczych i promocji.

Efektem projektu będzie znaczący wzrost eksportu firmy Qmar.